Name: Kaffeeschmiede Privatrösterei Tamas Fejer

Adresse: Belsenstr. 11
                40545 Düsseldorf

Telefon: 0211/6957475

Fax:

Webseite: www.kaffeeschmiede.de

e-Mail: 

Handelsregisternummer:

Adresse bei Google Maps: KLICK

Firma Kaffeeschmiede Privatrösterei Tamas Fejer in Düsseldorf-Oberkassel